Cân nhà bếp là các mẫu cân trọng lượng cơ bản có độ chính xác cao giúp người dùng định lượng chính xác nguyên liệu làm bánh, định lượng yến sào trong bán lẻ, bán sỉ...vv